Loading...
Collective Bargaining Report R93 SUP 1 4.15.15Attachment A -U LU m ==V)F E Ll-LU Z LU 6 LLI o Z M II I L)LU m E ==Ll-o F U Ll-o F U #=--J U V)-LJ-a LLl T--I LU M o Z (n =l-t (n l..)l-o N r)|-l-o-48 o o (-)o C C)E rc C o E o s O N s C)-o E C)o Z C)C o -29b63=?b+ g'rE =_ I A E-8 = 6 E:== = P= 5 i;C n !- \))'-U *c. rt orc t-ifif f E'85 O U ---'a \ c)c;>c A b.p_.E + 3g=-T3 o'- E x E K U O-r)€'=,E E E"si 6 -Du o_5 .='6 U=rr-g#f &A; i pt': ?? I i =;Ei E! =€-.3f E o = =O '- P u, ^\E -=-O OL'/AQ=It€ ?Hf ? u j E!E+'E*€r-'= o tr ; -P€ 6 +t-lO >E *i-pT)rc -E s ab 3 3 3 -(J LU o =-ii C)o C U (t)49 T U LU m ==C):=C .o V)C o E i-o --o E ()E C .o (t)C C)n a --(/)^prc C -=O9 rc5 ,-- r----L {--^U 6e (- L,-()p OC co gp :)U 2o l- rt \-/o O (-o o 50 -U LU m ==(n l--l-l-LU Z LLJ m Z o -(n Z LU o-51 I U LU 6 ;o o-#C C)E C)t_o (\/=-a L,) C)^()L n\J .-v)=ct Ottt n 'h (I)\-/ c o't it-)a E L l-v)=oo LN E o-o-L -_ o't 8: E; s -:'^-'J-.z-\ l- i-vL/v gEL-l_o o 8 ?' o P o Tt =\L.'..F: c O C)rc '= o)r-0 o = a.l c.a-,-o = fi o E cP =t I E-9. );r ,-, - -6€ 5 v, = -;o-glO c a Lo r-)E Y CI- U -G d+fiI-P=0*-5 3 ?.,: ?c firc-5* U'-o E.Q = E hb o- F. T l-oo- i co'E q f;.€ 7=O 9 _dUfiU (-O()(Jrr e8 "dE o.q f-.ar r,.l-o o cO rc o dE o a 52 :tr U LU m -=V)()</)V)o rc C o (n .=o o)o O C o r+-o -o o o -+-o L-rc l-o o)o t-l-o p cn E o ..UC nO v-r+- o-.n r-a-n1r )l c)UC oo -o -Prc =c)t-rt\L \1,/4-t+oo o-rc -+-CO:=Co =oo=E E o- ()r = u) O h€53 -()LU 6 ==op lrcx =Z C"38 =;g €- oh'E -v \-/-:t I E ;F3 O =' d) q _J. .= Y/ O qP Tbu iL -U -=t g CC)oj = o o + .F -y -E .n I Oc ho *ES E -o- 'a .9 L C-an C - o-o qU z-\ O- O '6 6 E: fi 6.= 'i-95-E .2 0.r--o ,aH E 5_5 -o -J 'r-{E !€i (.r - E_cT -: \o p : hit 3== o O Y-h rtt C Vv _L -a 0E rc-C)-=V) LI otr -od ,23 o -c {-q lu)- +ig :C)-o-o €p -aE qo -)t- L-OO u-l,I >--,boi to_TI OE +l o>'r =l c h Llv -PI 6 C -cl 'x o -)l orc o 54 -U LIJ co =-p 2 o 0 rc C g =O o:=:rc.,^.'CI=r .ll E€C=OU 08 n-=-o .E co Of -i \-/.e9 f"-r r.J-Pt o'--.oc n\ .a \T/ar) v)niC Fo -o_tp op l E.E o NC bE €E -rc G).z =C)+o)C o =o I +C C)E o E o o o E o :=o).=.=o E E o o p o o_C ()=E =o I o o rc C o E o l-o t-rc (l)O o o_x ttt .:=o 5E-o-:L V t-xo ()6c)'6()=L do-5 -- o r'+--C)Lr+e Pq+OC O-g0p o-Fo q)50-:==x = OO \t/-l,t:E \I., tA \+X *, E o =sn8t E !l;;€:i_Y+ .:l c c. O ;.'; I = = o s3 [e EE =5,-o oE 'r'!()Fr-q Y r b P.o tb.aE P n trt -Y. : 1- O '- =--ok CE :E:(D.==o c= Stra t€ 0= 09 \l Cz U =bb &E p:<t) U \-/ ()fi6E.CI oo 5--o-p g : i b o 9: €-,8 zz fb 5=o o o cE aoo 55 i5 =5 fl c? 13g-I E= == Yo \-/ .^ v)-O- ?K E t ---, =ajtP -o\-P n \-/V \J =\-//ao -O {) ,,",- .=o ol '=qdt 5 5q €'u, O-5 =c \-.,,& E= E .{_ 'a N a I Fc _o :Lsr o u@b I t..* rc .-O-r € =€=o _..16 n O- lll p pE e I- FU *b.e o q |r)I.\u) .--o o-o O._r-O \-/..Eocc .9roo 20'.,,-=_H-g & 8-=t-EOOO JI = ZZ .g=TLo o-)s lJ- @ {O CO o o o o t/)o o-C .a C)c C)o-(/)b U o g _.o .q C .a U)C o o_C)Z ==t =I Losl . .l '*. G ..ol c/)EbGl s = e ad@ =N b.q Nf;N\to+N =CO o ..o N 56 -U lrJ 6 ==rt)+L o o_C)C o o f o I C o rc o U)o _o U)o L f .q)tt **OO 9E v)-co O'=.lO -:€t.'oo jrc iq a\:.=o Eo rE Eu)CD€-c \o frc ,^\ C)\J C)o (D"-s c)to U)a+-.=!o =L E++p o PP grc C €-P FL ]\J 3a-o - o=Q 'o co --C ++o rc O:(J:f €p 9.,o 9c)OE .-Y $$EE E$.49 tr L 5 P &E o'I boo (Ell-o 9rc bg -o- 3 rD -C tn b orc cOc-O EEt Eo=EEE t=Or(Edr F.-.=rEg .Ei3 =g#ho =t >R }R cf) q cn u.)}R >R roN od r-EEt tso=gEE !t -t 0J(Enr F'-.=EE-e EiE g !s he =t bRX f\@ +r;>R :R F\ rn dF.57 -(J LU m ==U)o o_C)C o o f -:9 C o rc o ID o CO c c lrJ o =Eo EE crE =01 XXXSxxxx".\R.xs;Rxsx Y -': st d. rn rm <f Ol F{ sf I\ N Or !\SP+.icdoidciF-+ddF.:-.i :j :j :i o' cD o N oo oo r\ I\ N (o (o f\ N OO r+ (\ (r1 c{ olt st F.l ft') O (r) € O olt ol) f\ rO on O c! f{ CD c! sl. r.o u1 qt N Ol Ol N OO l- (f) (Y) m ur) O € @ sf (o st N N 111 Ch O Ctr Ch si (n l.- (O to to N sf OO € f\ st u1 rO rO t- st (c} F.l (o olr N €@ A N m 6 (f) m st c\l F O N F 0O 0O r-l @ cO N oo Ft'c\l O tfi O l,) 0O (O O OO S S sf -Fr (n sr Ol t.o O C{ st N F O rlrlrlrlClN <J> <J> 1.r\ <r\ {..} r.r} {.r} {.r} {r} {.r} v} {.r} <.fb !} <f,G=Ef=<=<Et(t s3 ts<3 o .9 E CL d o II Eo E{=co =E =x :^\ X s s x s s >R s s >R x >R >R Y + (o F O) O) st N O (f) rl sl' st P l A + r- -i e.i d od od d + -i ci oi = = = or oo @ o @ N r\ (o (o (o (o (o 6-6'O, st et (.o N s Fi Q (.o @ O (\' N rl oo r\ Fl (o ln oo co oo o sf o Ln ,.rI cO. .f- q c.f O -1 (o- .1 q q + oO Fl oi o .i d oi ra di oo' oo' c.i .i ra d ui O rl (\ (o sf N rl Or (o Or .n Or Fl O r\ m oo oo ot N sl' or cn r\ o (\ N o oi i cri rr' di + -i d d d i oi ri ol'-3N rn o) or = I5 H R 3 H R {r} <.^ 4l> <t\ {,D {,4 1,,a. <r> {.r} {.4 {.r} {.r} lft <t> let E 9=E!3 EE.E f!!rr io :=.q6 hEg Ei3 fs Or O Fl N cO sf ln (O F OO Ol O rl a! rO OTOOOOOOOOOOFIFIFIFI oroooooooooooooo rlNN(\NNc{NNNr!NNNN '\ -\ -\ \- \- \ \- \ \ \- \ \. \. \. \-rl Fl rl Fl Fl Fl Fl Fl Fl Fl Fl rl rl rl rl \\ \\'\ \. \- \- \. \- \. \. \- \\ \- \. \-ooooooooooooooo J r-.{ Fl F{ r-.{ F.{ r-l F{ Fl Fl Fl Fl Fl el Fl 58 I U LU m ==(0 €N ht €q L o .ct E o =o .=+,o t-o CL e o rF.=lt L +.tr o o +.6 o cn (E L o sss s @tf)A) -qne o?1r)so ct)NSN N = '+.OE L =o 6'E rts(E 6o-;qP (E0 om (EU,eo 6E'E==o -ct c ---Y +,F o0 o;F(E (Eo-o-E iQs =o (-oL(u .c68! o =i5 6t :EC ooo L (u==n- .J .Cl Ll-L olP c sbo ;ea 3 .UOE O t\ - N )l (U'=tr -E O --Cl1+i }-E E P *z<=Orr o x.S C o 5 -o E o o*,Elc sg *F tr;TC =o -m -9'6 >C .= c)OL +,o ct t,J o ro F rf -o N E e o {-,(E J E (e F F o F th o a o)o) €CON (O oo) N = ooF* to .!i Nl.c) o O O_ (O_ (g_c cDs F-ococo o-@@@ o {-,tr o E t-(E o->.=o G J F -e (E +,o F o .9 -o o-€o .=lr 59 -(J III m ==ssss (ooo)ro n-qq O@(f)-rN t (0 ct)ro^(0 6t @ L o .cl E o =o .=+,o L o EL e o *d --ct l-rF.tr o o =o o E')(E l-o s 1(,a C\t +,e o E (E o.!,F o o o o E'I J E e =o L (E o-rF o s (E o (E e o +,I J lt t-+,e o o +.6 (E +,o F os $@o €lr)- @^ 60-O- (Or €tY lOs (g il $'.() or ORR =oec I e e fl a ,t5 G -?tr s P +a o ct E'-=(J ot ros l-\r I-$o F'E of N-O ':-lI-b c o-O Et E oO g .=E s$F 6it --o s E5 S Em oc.-b ^3.'E o =o =o L (E o-ra-o s (E o (E e o +,J .ct L +,e o o e g o-o o gF EO .(E I -9E (Uio NC '= rF (JC 10f o\(U0 aEc (o 6.0 ()OE a\/ - Nr +,i EE E urLqh ^>.o L.=5i 1:60 :E U LU 6 ==o o -CF 9 e.r :a (I)\.l-E}Oc .r, O C*€r O-j =o do-33 n::o- )P€FO 5co th SE o?EP E .r,,a .@ -L .E ,g .8p 95 o-N >RSIRXIRSS:SSSXbR crr N cD crr u1 0r N o |o oi ]n N oi F: s ri c, oi { ..i Fi r; ,ni ui Ft\t\Nt\rotor0to(o(o(o TJ Obocl-e€ I E t;ou 3 9EH3 NOtnN(o(ndcriF{o(n(o O si F{ N Ctl t\ F Cn d F{ (n F{(o(DF{C(lNOrnCrrOOlOrul Fi F. cd F. cd oi d rri li t- qt cr;fn (n dl (n (n (n (n (n (n (n (n \f T'PEEE e E I Fg >RlR>R;S>R>S>R>s>R>R>sIR O F{ OO F{ O 0O CI) O tO Ot Ln f\c, od 'd cd c.i -i -i c.i c.i c.i cri 'd N (O (.o (o (O (0 (O (O (O (O (O (o Ebo P FE E E ucoa oxle \o uJ rr o\O)stF{O0Ol\sfcr)FlOrn(o Ncr)(O@@NcnO)F{FicnF{qqnnqulc.{qqolqlJ!rn N cft fi') co sf lJ.) u.) N N oo (n rn cn (n co cn (n rn rn cn (n (n sf Ln (O F\ 0O CI) O r{ N cn sf tn qf rlr{rlF{F{NNNNNN(n oooooooooooo NNNNNNNNNNNN E Po TE*iI {r} {r} 1t} {r} {r} {r} {r} {,} {,} {r} {} {}<.G <.rt {.r} {.r} <t> <r} 1r} <J} <J} <r> <J} <r}?'c LJ .r OEE 9 A 7tA E g.E 8 FE oo'osfNOo(or\lJ1 sf |J) sl' o st cf')r.0 r.o (0 (o (o IJ1 cn r r r r r ++++++.i <r> <fb <fr <t> <,f> 1f> {.rl {.r} <J) <tt <tt <t>61 :E U LU 6 ==o o)-c-I c.t :s o\f-E}Oc .nO C*€t O-rc trO t- o-2o e-o jo-->9r€FO 5co ,n 30 o?EJ E .r,-.9 cl-€3 E-n 96 o- (\}R}RX}R}R}R}R}RXbS}R ]n]nslsf|o<felnrornlo NNr.{(ost(nF{O(lrON sfsf$(n(n(n(n(nNNN or(nsfNroorcDoFCIrN (o(nNCD(oCndln<itN OlG(,OrNNl,ltr{61\rOlJ1 dFir{ui+++rvicdcritvi NNNNNNNNNNN E H= E [E = E E=dF.>R lJ X. ?, -- G EH5g.E P E I FE c *r\ <r> 1r\ <t> <t\ tt> <t> 1r\ <t\ <r\ <r\>R>R>R>RSX>R>RS>R>R r\@r\No)Nr.ornrnu)to -i-idr; cr; c.i -idoi dr.-sfslsfcnrncnrOrONNN Ebro.-FE E E SEdF r\rncoNoo)NoFo)N rn N F{ 0o r\o ot r\ rn st sl, N sl-(nstf\NOcI)@f\(OLn dFrF-+++cdcdcricdcr;NNNNNNNNNNN <.f> <f> <.^ <f> <fi <.f> {f> {.f> <f> <fi 1h ?'c Y.e hho =:= (n gE;iI ln(oF\€cr)OF{N(nsfu)F{Flr{FITINNNNNN ooooooooooo NNNNNNNNNNN ,L,tr T'O ;e o-strlOtn|J)Or{O f\ cr1 0O O) st Ot oosfcnoNtroorrrr -id-iddoid F{r{F{r{OO)Sf LnU.)U1 lnlf)sfF{{> <r> <r> <,r> lt> <t> <t> <t> <t> <t> <tr 62 -U LU m === ==a.os oq Io?oLO€|f)ot+.(dNN qe*= ==cDs oq ncl os|r)'r)O|r)NNo'4+@o =;:5 .9 rc o+=O oo oai t,,C .9 .A l-+oo )-ba o cr)-g o\l-\I +o ar)*U)o o o -a E o (l)+U o L o \+P +o C C)_o o :)+f rc (I)f t-U O ?p .t)o :rc p o .g E L o rc,i g6 P ./i :.q e6 >:8 5g oo -= _o U)o V'-o E CiEE 6olIJ q+;,*,eb p LEO .gs *U rc E r:.::'i'gU,ylu):33 E 9 E el - (r - O '_gEd.U A F cE.nO:O-9AE= : €': \-/ t-9* b 6 b E o_ <\ (J tv. F -n_ iI -u,scrool s H rorool o ==e o lr +-g CD \3:2'b Ou)q € i :'rr::,oo€o-5 'Orc o 22Eu>71 33 E e s E E -. rc ;g g d.0 u i- {_ :r-r-oQo O trM.;\;i OO od@oNv-l o 3S gqas-l : eA rJ- l- --6 63 -U LU 6 =-trl -Lt-l-o =a t-o.==o b o').= c)PP O O'=oP 8tr U)O V)V)o o)-l-o'E C l-.=o EO o4 \E s?o aE O-O oP A L,/L' t-P9 Oo '2o - -(]).=n lt G g o !/V)C o E V)rc o ()C ar o V)o U (-3 o o.)o o a .c)ooaoooo 64 -U LU 6 ==l-,q --t o CI g C)o +C CI E o l-+C)lr)a 0)o)I ?a\C.p b.a l-+oYo -o9.u)\t-Lao oo-J g ,\ l-u.,,at LiV CnL,=-v) o o icn A cooV - + o) o = c. Om SPb l .0i o F t-\-,,--=:LJtt)_)E =+ 6 d{dq = 3 'l9he b NU +to oo L \+-rc .t)OC rco =:(I (J X=ob }E Oc)E +EE o:-?c 'oE a 6o P E6 0 oT ..E.p 2 6 l-(-}E :E /\.--\-i 9 E U >. x o+zr -1J - &H9 8E U\JAC u c '= c)o ltr -8,Tg nOO=\-./ L -d)\Y .zr..)'-+u) (J J .';->.'= v) CI * 3 E j Eg AE c":o V=\.-O O c o9,fE i_o C.o o U)t-6o o-t- l-t-\J ()E U)OC CC)r+ tI OE CDO O(J o=oE C)o o_E o o C)o\N\J t_l_3o)EA oo CO .hc .=oil r.+O= c c6O o+ =3Eg E86 )n Ebe ='Eto 6 a o tJ)0)o -o E .E =o A 65 -U IJJ 6 ==E5 f c,)o€U{5E q U.P CIq=c ;raoE i1 c=O)D \-/X.-E q5o5--E Eli.a 6 Hf;{, E ?S E 8U- i EE;.-. 8rp - X E -o- r- Y 7+Z.DLL{)G i 6 >= 9 E €.oo !.{gOv)i--O'n@t U OE,E': E ro !L \., --o o.g = l- Et t 7 $ t t E u ! s T T ooll t- -1 lrEguE-EEEEEi =a&;8;8EgEr + i ai 3; i E z [s E = tT:s E E f [ [€=.Y3gpFgr_:o:#e;f;;EA*#+E tr o b E E'E Js*h =5 b 3-H 3-3-& p5;E :cbEEx(rEo;.nA l--O itr..o.rloooZ o oU 66 -U .o cD LU o926 q "^r=Oo -Li<E_o 3O Ot')u>P o -c. o o9 oa ':9 os .no o2 28 o ,O dN C\ .E €==b L-O otr o;\v q5 :5 to xo AU .\U .= o 6-0 cc 5+ E+oo oo B€ B€eR 93 oc)U,-c. 1.&gp l O*.=6 ;-3 oc rO .n:o:OE rc o-*3 c'J ).s>o -cr)6- 9r:.o .=o -o-q '=''=c OO cO E v,o',D 9<C XO o O$t EP a'= I o 'o o #-d x o_ E-u- c E p tE .a oo LJ p; = 5€€r= n E€Pb ^t -+@ 3-e 3*O'i E Ut or I bO !u F a !XYEu)-=o (, Ec-PT ; elo o3 P rco o-o E g b o-o .r 5fr L r.\(,Eo.0)+^: e au v, \ O_ V)__O !u,SOO-: E = Glrc -f(JC \'= c\ lc o 1r)c l'...9 I I o_CC O O O o O O 67 -U LLI d ==C o €</)q)o .2 U M.qC =c)\J 9-;CDC \:- o OO OC o.a (.)9 T_Xo)\-/ o_U)C r+-.ao tIq FO =u (o U>OY )-L o6 }C .qCI o l-</)cO+o o2 L,,Y+O 6 o^L.,hi rcE ! 55 l- tt C rc g f u E </)C o O .o I o_U M.!*o CI O N rc C o I tr)-;o o)o o o rc o E :)U)(/)o rc o o ()X o p o C.).t C)p f o)C =I o)o o a +b.q O @ o o '=u)rc f o -<f)+be O o .=C):o =o){)o :_b .q o '=o f U o o )C t U)o U){)o (+o o =o o .E o f +U o o o l*rc o rc C :f lr o b-e LO N C o o o o)()o o C C)_o l-o (+o .=o :9 3*t-:(1 -i.q)o-O- r-o r.+ L+obe FO 6'O 9rc OC O-O Eo Eb r*C ) /1\/ l \.L/L-/ O):a--o o r '6 .+-q a rc C o :_o o rc l-o li.+-t-l-68 -(J LU 6 ==C)Ou)oa -o- -c-o 6+=r-.1_-bo \./CV).9 ''-.e -o b=O) t-oo C+I obe aL o '-_:/o) u 5o = f,-rc \-/ /t\ (-=-aE-lt vr -C ,1-i o o a;E6 )i=:8,M. -j< ^ r-\ .= <_-9 i -a Rx q)M. 5IC\--=O b EE -_oP CU o P 6=E/^v >t- ()o 6 = =o a 6t l-1 = ==v \-,, L J L/\\J O -.r (rO =..:$V'o CI -.o C o E o t-C)t-o o o_E o U o rc 't o l-/1 a d{cr)o E E 'x o E o -t =C o o U o T'E pc OC .9O xo '= M.8-rc ac =nt gl- \r,I .E l-4\ L-6 a =I'-) '-rc-E =G)oM.a cf)o C o _o E +C o E C)o-o-U)o U)=-o-.C l O o a V)o o o o_E LU o.q T9 .- L,)I r-\O_ts p5 qo \+o-T,CO o co .E o .86 o_o C)rc o o_a o o t-o-o t-o_o-N 69 :E U LU 6 ==a F -II LU Z LLI m I =LLI -70 I t)LIJ 6 ==a o L C)o3 A!-h-c)'|--r- a tr =o '=tc E'o nn o -?=o n 5L -L'O cO O.N O)c t7 ,a.O to)t-8o Cr-OO Crc o'=/cO t-oo_=€(r-to&I+o-I rc-rc L\-t o=o rc.= rc CTC ooo I L U) n U)ooo o O 71 -U lIJ 6 =-ro C o -o-E ,=E I o-o U)o 0)€o b's a)vl a o o o o o_p o f C c O :;e U 0)+b €g :)o-I p E c o U p o Z be \./ -o 'c aB b.e O r)s m e")r.\I ;e V)\o o\v")b-9 O LO o .'a (J r)\o o\O q')\o o\v)\o o\tr)o d. ?,<\J OE o5 >.'=OE go-IJJ r\C?e @ lr)r)V^,(Y)e{c"@ O 'o O l.''e,c\N &N r)N e s €CIo @ o _6-:EE ;u_a'i5 3 U E4J E L :i::=.-ir @ (-)f'.e N O co @ v)t{^)ar.)e cf)N €-cf)e o o O ltt aa cr)C!c,N @ c\!r)It o s O oo b1.tO e<9o *\Is =t o g m-€'o O c{o o o t N o{'s'co-@ €+r.{a co s-@ a+o L o o).=a a\<.I E -l E E o_a E o L o =I E .:f E I o_o o).=a o o_o_-o o rc C 6 =E o L o_o_rc o -o C q a o -o),E (n o o_o._E .l E o o_a E U r o o_o_E .=E q)o_o o).C (n u')p =E L a o_tlt o o o -o-E UJ q)o th U E E o o-i U E E o F q)o o -o-E IJ.J o o_tJ)o U E .2 E o o-o o g 0)E c 72 -U LU 6 ==.EE o 3t !EA s o lr)s o rf)s o lr)s o |r,s o $s o s s o s s o s $EEa 'EEEO &€E'l'-(o (o c.i @ (t)o)o ot @ F-(o (a c.t @ t-<o (o c.i @ (o @ od @ O)(o cq c\@ (o o ad 4 (o @ @ @ 8E E $t-(o (o <.t @ <t)o)o ot @ r-(o (o <.i @ T\(o (o cC 6 @ o o,rf,@ s (o $_s @ @ o O)lr,@ @ o O)d @ o s o C".!o o o 5 E o E (l,C,o E o E I o (L 6 c (l)!,c $o (o o E e E d,o-!c (U 0 o E o (U C'E (l,E d,L L L (l,c 8_o o o (U C)E E c (U E o t o (U o 6 (l,E d,(L E E-o 6 (l,(U o E E d,o-od E o t (I,(U o E (D =:x 5 (l,o o x.(l,(U (,€o E I o (L a Y c o :o B 6 E o C'E E E a E'c (E o (l,L (l,E,(t,(U o €(l,E I o IL d,E 8_E o (E o E E c (E (l)(l,L o E.(I,L (I'.9 o o E I o g TL E p F 6 E (u o E E d,L o-oo (l)o c)t E (tr .o o (l)=6-EE EE o o)(\l o o (o (Y'o o G'c,.E o-.E o -3 -!,a!!t .c tt 3 E ,E o o.3 :E .CI E'd,o o C)(!o l-73 T U LU 6 ==>i og sd s lo s s Lr)\t s tr)v s lr)\t s lr)v s r.o $s ro $s o (f)s o (f)s o (f)s o (f)s o (a s o (f)s o (f)o= E E 5.=6 .,EtrEO 8€*"(o o r @ @ rf)o o,rt -@ v (o v @ N $rt o @ N O o (r)-@ 6 c!o,@ N N o)-@ t 6 o o,@ (f)(,N $N @ (a (f)ro l'-o (o $ct (o r @ (\I (f)nl r C\@ (f)(o o |r)-e o,s o,@ 8gE3#(o O)o,$e o (o N N r @ f.-O)t-Cf)@ cr)$rO co @ \t o F-o r r*rt O)lO F-@ t t-o,@ G'(Y)N s s (9 d 6 o N N (t,6 c)(o N ri g o)o)c)ot g (o rJ)!f E (o o)(\E o o 6)cD (E (l,o o .>c o o)o L o t o L G .9 o (1)E I o L (L o C o lf c o o-o E o)L o o 'ro I E I o L o-a f o 0)0)L o)&o o .9 E p c I o)L (L c o 0)0)o t 0)o o E 0)o g G (.)€o o c o oo o L G o €o E I o)L 0-o c o o o o E E d,!o-+N od o)L o .(J o g c)c o o a =o o'a o)(U (.)E'd)od o o L o x.o)L o o €o o c o E o o.o E o L o .9 E o E d,L L o :f E.c)a :l o o a E c o d)d)L 'E o)x.o)L o o €o)6 o o o t 0)G .o ro E d,L (L o Y c o E c o o.o o o)L o .o E I E d,0-E c $0,o,o)x.o G .9 lcl I E I o L (L 6 o o o)t 0)L (E .o 13 o o o ,9 E'd)=o 6 !,c o o o ,9 !,g d,L (L o c o o L $,9 E g d,g o-o s o I F E'tr o o $.9 E o o)6 o .tt )o o_a 0)o ,9 E'g t,c (U o,o)o,u o o .9 E o o c o !c o o.o,o o o .9 E o)E 0 TL o )o-0,o )o o_a !,c G o)o o t o o .9 o g 6'*;5+6o =g @ r o o)ro r o @ N C\@ o ro F-(o o $N o t N o o-G o I o o.o-t'(E t tr (U a o o o.E =.E o o.o !.o.Il E o o o o (E o F 74 I U LU m =->>og \o5 o- al,s o ro s o lr)s o $s o t s o $s o $s o $o= E Es.=fi EctO &EE"N rJ'F-o (o od o Cf)l.r,a E lJ)E lr)0 @ o c"t N q H Cf,6 o)I od @ E-EEta iEgE #o.(J*()N L)l-I (4,c)(o @ o N c,(o I @ N rr:o o 6 s rr)@ (o t\o{o)6 o I oi @ o o o (rt (g o o o 5 E 'an o)E E o .9 E P 0 (L o c o o L o o.o o E (E (J E E d,o-E o s o E E (!,9 !,a ts t o (L .>5 o E o t_o (U .9 E'g o (U (,E *I 6 E o E o .9 !,g d,L o-o c o o .E (.)E E d,o 9 E L o o (U o E E (,c o o,art I o E o (,g E o o,o,.ts (l,t E (!.9 E (t,=G c o !,c 8_o o o (E .9 E'g d,o-E o E 3 g U)E o o o o t o o .9 T'o 6 (/DF E=6i)=g lr)o lr)o o (o o (o co o)a.,N N fit oi (o €-t>ro +o (!o-.E (l,:E ,{1.:6L illli:'o o o-tt !,o o o o .'!o th o o .!o tr tr IE o-(!o o o o,o,o E o OL lE o tr o (,o E .E o o-o .E J tr C E o F o I .E o t (!o o o o E =E o o-i5 .E J o ED (E o 75 T U LU d -=E 88 = >-to p o-=i[e O OO C\O rO*..OCDrc ,-^@ E ([JA _o 12 c)=U l-A F;g a It b-b 2 -^t_ LJ ooc)O^c L/o -Xc>vv (J- I tn T a;pU \.t/ L =# q o ;s-r g,E Orc o-r-C:-ot +c d) !-E I p8 -> .- t-=:-\1,,76 -U LU m ==>i oB sd s @ s @ F-s rr)o,s F*N s lo CD s @ s t-o E;83 N (f)ro-@ t +(o .t 6 N (t)(f)@ tt $(o $6 N cr)(f)@ s s st (.,@ s sf c.l c\t @ ;:tt (Y'o)@ s o $(p q o)(o E N N U)a g,CO E C!(\l |o o (\t (\t tri o E o o ED (!o o o -cl CD c 6 'E (E -g o)c 6 o o o !,g d,(L '-E o lJ-o L o ,9 1C g d,(L q,o ,9 !,o =-el s)6 {c 8.I E o o 0 e 0 o-!c o o E o t E o o T I c o E c o)o-o o p c o o o o E.E o ,9 E 6.$E E!o (v)(\(o rJ)o (/)(\rO N o,.O g,s (o o-I +6 o (,,(,o N t N ut o)ao-C'lJ)o c"t a (o o (o c,i o .U o.o o J-o L o Il E E o-o IL (E o l-o L o 4l E o =o o o o lr E o =o (,o o o o E .E o o-:E:o .U =c c o tt E @ E o (,o o-o o o E 3 .E o o-o (E =C E o CD o o o o o E o =o o .:o t o o .ct E o =o o .!o t o o o o E .=E o o.o (U tr o lt E o =o o .!o tr @ o-6 o (,E 3 .E o o-o t!:,tr tr o CD (E o 77 t U IJ-J co ==>>og \o=o-a s CO O)s (o o s lr)@ s (.)O)s c!o)s .t O EEfri o @ v @ N O)co-c.)@ @ (o to |o (f)@ o (o t-ro @ @ <f,(t^@ $(o o)(\i @ (E-.= E"6 E tr'=-+i 4>UL iE $ s o s o @ (o @ I-O)@-(o @ F-o)(o-(o @ \r o @ (o @ o,6 (f)rr)@ o)@ (f)tr)@ E o o C')(!o o o -e o,c 6 0)6 o ,E.o)o .e o-E tIJ E (l LL -E (r)c 6 o o)o)t C o p c 0)o-o)o o 6 p G 0)o L o)x.a c o E c 0)o_0)o o)o =L o 2 F lJ L G 0)o o)t ro U'-KE E+Eo =€o)lr)lr)Cf)ro (r)o $o)(o v (o N (0 c)o)€o o^(\I ro f{a CD o (o_c)4 (v)lo CD od c)c.i a t o t_(9 g G (L (g o o o !E E II IL g E o o o lr E E o .:t)o o 4 E E o,o .g 6 o o E .E o o-o (E o .ct C 6,=o (,o o.o o o E .E o L Si o (E J o E)o o o o .cl E E 6,o .5 o t o o €E g o o .!o t o o o o E J ,=o o..'ti o (l tr E o .c!E o =o o o t o o-o o o tr J .E o .L o (E J c o E"o o 78 -U LIJ d ==*\.!c d),t ()E U:-j 0 -, bE coa (1 t- O) ,--t-5_-€ o =O ^r--=O =6ox -T NO E C -^ u)tE R c)-L"-s 3 +rl on -)EA!-:Aoo O I}9 E .T- -' () =o., - 2 r-Or-d: .,9 r- r--.E ff \t'l r--o5 0 VCC=C)€€ 3-,H:r--\o . o c-) t Es "<=On\OOP EI *U F Y .--r-o.AH o o t- \-/79 -U LLI m ==.E c)a2 iE >-o <E OU 9,o (,5 o<@ r4 d<rf)o d<.o o<N @ Ea!-x ,=!oc)d=;( 0)b>> ,,.i <\J os <U r)s a t\LO N s @ c.)6,{-)o N t&O c,"$O d @ E6 )-.Q\\J co E<e=o.-:<Cy)cl C}c,)s,!-,1".o E 0)o (D a o o o E LJJ o a)=0)M =F =o o =o 6 0)o -o E LI.J o o '=o M 6 t--E o)=l!L \!o o -o-E Lll o q)-o M.80 -U LU 6 ---LO ..$N o O (-+-o Gl rc =o \-/ a Gl ',r,C --o (-)U)C)C o _o o)C :>C)U C)t-U)o CI l-o {)C o o_U =t-o o_C o o_cO ttr /1 C C o o o_U =t-o o_c o o_C.,a o f o o '=o l (,)o +C o O E V)o E O (-{-o C)o rc b _o p (J o C C E+biffi E I ERd H_-,E g R o P*eosE 5o=: PF a.S+-Q E o-L'F=E.= ,1', b'E 6 d\ 1- O-c L ;Egs rs o€ p5:E f i: ?;5!- p E Q^-E;+J:E A 5 c a o-E-EnOo-'j2 d2 9 6C 6 o 8-E 9: E P* o 6 E 6 5 ;+ of *,')*f P&mE "i:Oa rH I q O 8EC P o o'= t--E:_ g o I --,.1 Q orc o XEF,'qg =-- ^irc () Y d),E H Bg'=g eEf36i E d\ 9 u >'9 3i Etc 8,= .g) =-; o;81 -U LU 6 -=,ir.r..'.....B.,. ,;"Epr x 8p*l F ii *Eo' =./)+.'i--o C CI _o o o_o +<r)+C)o U)o +C ,q ())q ())c o =E f O U o .=C)rc o E a {)o o o L o-CI (-+a C)+o .U --7'r a Ei o C-ap +r'1 a Eo OC)L'--r'r c Ec)/11 (-E}d ol 5l ol EI gl oI cl ;l cl o.ll !l FI ooo s.E a8_a o-= 1r)(')c{o.5 3RR gB 33\Ee*g E oo x trE o)ErS.{=E =IL m-HE oE EE =ts Eg EI gt)s @sr lr) ro lo J Ed $t, < (o-E-== co rh 5@ fe EE3 g EiE H t@ o =o ss F fr8 E EE N o@ cfi,o E* E JA--H (EO tr ooo o ooo ..= OOO .e SS$'tr -(9@ g E s@@ o o@ B 888 E6 ?33 En 8-N_3-<t o,cot-o ;'E?:q N(e!+ri'i'li F F F oo(,! 6 NNN oa >o o 82 -()LU d ==LU U Z {2 -:-dh ZZ E LIJ frm --o 83 -U LU 6 ==O O O O sl @ .2 .=r+o C o -.o E )E 'x o =I E .2 E E o_o +o 6 o (-).P o €2 o o _o r U o --I \..1-o J_t o 3 t-o o a {)-t-o o o L o t-o tr+t-5 1-L .-o EE 9b ('r -o OE to tr oa b.q 5 aT \_/ c '-o <D o+.No $teo8 - -o o-p a g P =\OC c i \ O E \-/ u .-OP ,J E .f E C)o-c)U o U>;=o o -.=rc o rc =U .=o E T_.9 U)rc o =o LU C o n o =5 Io-O .^.TH 6^a€O-.E*tt rn o (J E .=E C)o-o o b-q O LO (/)o .N p {)_o :)(/)a I o U o t/)o o a o oo 84 I U LU 6 ==a F E II LU Z LIJ m u,LLI -F o 85 T U LU d ==V)o C o _o rc o o O o o o_I C o C o (-o o U)1'-o C C)_o rc C)o C)o o o-o (-o o 86 I U LU m ==Z a 0 a =U ta .Z LLI o-o \a Z o F q LU =o 87